Menu

Vrijwilligers

Om het Homomonument levend te houden zijn constant vrijwilligers nodig! Bijvoorbeeld om bardienst te draaien tijdens de straatfeesten, om te helpen met het werven van fondsen of om mee te denken over nieuwe activiteiten. Alle activiteiten op het Homomonument worden georganiseerd door vrijwilligers. Stichting Homomonument is een non-profit organisatie, als er winst wordt gemaakt komt dit ten goede van de LHBTQIA+ community.

De eerstvolgende feesten op het Homomonument vinden plaats tijdens Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag 2023. Wil je op de hoogte gehouden worden over wanneer het aanmeldformulier voor bardiensten tijdens deze feesten online komt? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@homomonument.nl en we nemen je op in onze verzendlijst.

Voor overige vragen over vrijwilligerswerk voor Stichting Homomonument kun je ons bereiken via vrijwilligers@homomonument.nl

Volunteers

To keep the Homomonument alive, volunteers are constantly needed! For example; to work behind the bar during the street parties, to help with fundraising or to think about new activities. All activities at the Homomonument are organized by volunteers. Homomonument Foundation is a non-profit organization, if profit is made, this benefits the LGBTQIA+ community.

The next parties at the Homomonument will take place during King's Night, King's Day and Liberation Day 2023. Would you like to be kept informed about when the registration form for bar shifts during these parties will come online? Send an e-mail to vrijwilligers@homomonument.nl and we will add you to our mailing list.

For other questions about volunteering at the Homomonument, you can contact us at vrijwilligers@homomonument.nl.