Menu Queer & Pride Amsterdam 2023

ANBI

1 De naam van de instelling Stichting Homomonument/Homomonument Foundation
2 RSIN/ Fiscaalnummer 818463971
3 Contactgegevens

Stichting Homomonument

Postadres
Silodam 347
1013 AW Amsterdam


ING Bank 53.33.023

Secretaris Ronald Berends ronald@homomonument.nl

4 De doelstelling

Het handhaven en bevorderen van de stichtingsprincipes van het Homomonument: een nationaal monument voor homoseksuelen en lesbiennes die vervolgd en/of gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er voor zorg te dragen dat het Homomonument een levend monument is, een bron van inspiratie voor alle LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) mensen. Het in stand houden van een oproep voor waakzaamheid tegen huidige en toekomstige onderdrukking van homoseksuelen en lesbiennes zowel nationaal als internationaal.

5 Werkplan 2019 Document
6 De bestuurssamenstelling Voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden
7 De namen van de bestuurders

Boogert, Pieter Arie
 25-04-1957, Oostvoorne

12-09-2007
, Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Smeelen, Daniëlle
 10-09-1973, Woerden

01-10-2010
, Voorzitter
 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Berends, Roelof
 12-11-1968, Amsterdam

01-10-2010
, Secretaris
 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van den Berg, Maaike Ada, 30-01-1985, Wymbritseradeel
01-12-2012, Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Hoekx, Luuk, 25-04-1991, Helmond
01-04-2018, Penningmeester en Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

8 Beloningsbeleid De Stichting werkt alleen mét vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor het bestuurswerk.
9 Gerealiseerde activiteiten 2018 Document
10 Financiële verantwoording Document