Menu Queer & Pride Amsterdam 2023

Geplande evenementen

5 september, Homomonument 35 jaar!

Ons levende monument in de drukke binnenstad.
De plek waar we onze dierbaren herdenken die er niet meer zijn, waar we demonstreren, waar we het leven en de vrijheid vieren!

We komen samen 5 september op het Homomonument tussen 20:00 - 22:00


Nadat er twee jaar geen grootschalige evenementen mogelijk waren kunnen we in 2022 eindelijk weer feesten op het Homomonument! Hieronder lees je welke evenementen op dit moment gepland staan. De feesten op het Homomonument worden geheel georganiseerd door vrijwilligers. Met de opbrengsten van de drankverkoop worden de feesten bekostigd, als er winst wordt gemaakt komt dit ten goede aan de LHBTQIA+ community. Support ons door je drankje aan de bar te kopen!

Tijdens de pride evenementen is het niet mogelijk met contant geld te betalen. Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.

After two years with no possibility of large-scale events, in 2022 we can finally party again at the Homomonument! Below you can read which events are currently planned. The parties at the Homomonument are organized entirely by volunteers. The parties are financed with the proceeds from the sale of drinks, if a profit is made, this benefits the LGBTQIA+ community. Support us by buying your drink at the bar!

During the Pride events, it is not possible to pay with cash. All events are free to attend.

Pridewalk 30 juli/July

11:00 Manifestatie @ Dam, 12:00 start met de pridewalk. Lees hier het manifest waarom de pridewalk zo belangrijk is. COC Amsterdam heeft bijgedragen aan de pridewalk.
11:00 Manifestation @ Dam square, 12:00 start of the pridewalk. Read the manifest why pride walk is so important.

Programma

Route

Klik hier voor een interactieve kaart

Dragolympics 5 augustus/August

18:00 - 24:00 @ Homomonument

Janey 6 augustus/August

16:00 - 24:00 @ Homomnument