Menu Wij zoeken een communicatieheld

ANBI

1 De naam van de instelling Stichting Homomonument/Homomonument Foundation
2 RSIN/ Fiscaalnummer 818463971
3 Contactgegevens

Stichting Homomonument

Postadres
Silodam 347
1013 AW Amsterdam


ING Bank 53.33.023

Secretaris Ronald Berends ronald@homomonument.nl

4 De doelstelling

Het handhaven en bevorderen van de stichtingsprincipes van het Homomonument: een nationaal monument voor homoseksuelen en lesbiennes die vervolgd en/of gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er voor zorg te dragen dat het Homomonument een levend monument is, een bron van inspiratie voor alle LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender) mensen. Het in stand houden van een oproep voor waakzaamheid tegen huidige en toekomstige onderdrukking van homoseksuelen en lesbiennes zowel nationaal als internationaal.

5 het Beleidsplan

Volgt nog

6 De bestuurssamenstelling Voorzitter, secretaris/ penningmeester, twee leden
7 De namen van de bestuurders

Boogert, Pieter Arie
 25-04-1957, Oostvoorne
 12-09-2007 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Smeelen, Daniëlle
 10-09-1973, Woerden
 01-10-2010 
 Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Berends, Roelof
 12-11-1968, Amsterdam 
01-10-2010 
 Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van den Berg, Maaike Ada, 30-01-1985, Wymbritseradeel 01-12-2012, Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

8 Het Beloningsbeleid De Stichting Homomonument werkt alleen met vrijwilligers en keert geen vrijwilligersvergoedingen uit.
9 Verslag van de uitgeoefende activiteiten [volgt nog]
10 Financiële verantwoording Document